30/06/2016

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu, opracowaniu i udostępnieniu rekomendacji do szkolnych procedur bezpieczeństwa, w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą „Upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia” (umowa MEN nr MEN/2016/DWKI/604).

10/11/2017

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu, opracowaniu i udostępnieniu rekomendacji do szkolnych procedur bezpieczeństwa, w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą „Upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia” (umowa MEN nr MEN/2016/DWKI/604).

Szczegóły zapytania ofertowego

Wzór oferty

© 2016 Bezpieczna Szkoła by Auxilium Design

Wszelkie prawa zastrzeżone